Bảng giá chụp ảnh cưới hà nội

Chụp ảnh cưới gói Đặc Biệt: Giảm 50% chỉ còn 4.690.000 đ

    (Trọn gói đặc biệt nhất trong tháng cho 50 đôi đăng kí và đặt lịch chụp sớm nhất)

Tặng 3 điểm chụp ảnh dã ngoại sau:

Box Art + Đồi Chè + Khu Rừng

Đã gồm : chi phí taxi, vé vào cổng chụp ảnh.

- 01 Album 30* 30 hoặc 25* 35 loại 20 trang.

- 02 ảnh phóng 50* 75 ( ép gỗ).

- 01 Váy mặc ngày cưới ( được mượn 4 ngày).

- 01 Áo dài ăn hỏi cô dâu.

- Áo dài đỡ tráp ( được mượn 4 ngày)

- Tặng 1 bao da đựng album.

- 02 đĩa DVD Ảnh lồng nhạc.

- Copy toàn bộ file gốc + file đã chỉnh sửa.

- 01 lần trang điểm ngày cưới ( tại cửa hàng) hoặc 1 ảnh 20*30

Ngày chụp album : Cô dâu được thay 3 váy hoặc 2 váy 1 áo dài.

Chú rể được thay 3 bộ trang phục phù hợp cô dâu.

* Trường hợp khách hàng muốn thay đổi địa điểm chụp khác ngoài gói, Hà Nội Cưới miễn phí xe đi lại, khách hàng thanh toán phí vào cửa.

Chụp ảnh cưới gói tại studio: Giảm 50% chỉ còn  2.890.000 đ

Đã gồm :.

- 01 Album 20* 20 hoặc 15* 23 loại 20 trang.

- 02 ảnh phóng 50* 70 ( ép gỗ).

- 01 Váy mặc ngày cưới ( được mượn 4 ngày).

- 01 Áo dài ăn hỏi cô dâu.

-  Áo dài đỡ tráp ( được mượn 4 ngày)

- 02 đĩa DVD Ảnh lồng nhạc.

- Copy toàn bộ file gốc + file đã chỉnh sửa.

- Tặng 1 bao da đựng album

- 01 lần trang điểm ngày cưới ( tại cửa hàng)

Ngày chụp album : Cô dâu được thay 3 váy hoặc 2 váy 1 áo dài.

Chú rể được thay trang phục phù hợp cô dâu.


Chụp ảnh cưới gói KM: Giảm 50% chỉ còn  2.990.000 đ

Tặng 4 điểm chụp ảnh dã ngoại sau:

Ks Metropole / Bờ Hồ / Vườn Hoa Con Cóc / Nhà hát lớn

Đã gồm :.chi phí taxi, vé vào cổng chụp ảnh

- 01 Album 20* 20 hoặc 15* 23 loại 20 trang.

- 02 ảnh phóng 50* 70 ( ép gỗ).

- 01 Váy mặc ngày cưới ( được mượn 4 ngày).

- 01 Áo dài ăn hỏi cô dâu.

-  Áo dài đỡ tráp ( được mượn 4 ngày)

- 02 đĩa DVD Ảnh lồng nhạc.

- Copy toàn bộ file gốc + file đã chỉnh sửa.

- Tặng 1 bao da đựng album

- 01 lần trang điểm ngày cưới ( tại cửa hàng)

Ngày chụp album : Cô dâu được thay 3 váy hoặc 2 váy 1 áo dài.

Chú rể được thay trang phục phù hợp cô dâu.

* Trường hợp khách hàng muốn thay đổi địa điểm chụp khác ngoài gói, Hà Nội Cưới miễn phí xe đi lại, khách hàng thanh toán phí vào cửa.


Chụp ảnh cưới gói 1: Giảm 50% chỉ còn 3.590.000 đ

Tặng 4 điểm chụp ảnh dã ngoại sau:

Vườn Nhãn / Bờ Hồ / Vườn Hoa Con Cóc / Metropole

Đã gồm : chi phí taxi, vé vào cổng chụp ảnh.

- 01 Album 20* 20 hoặc 15* 23loại 20 trang.

- 02 ảnh phóng 50* 75 ( ép gỗ).

- 01 Váy mặc ngày cưới ( được mượn 4 ngày).

- 01 Áo dài ăn hỏi cô dâu.

- Áo dài đỡ tráp ( được mượn 4 ngày)

- Tặng 1 bao da đựng album.

- 02 đĩa DVD Ảnh lồng nhạc.

- Copy toàn bộ file gốc + file đã chỉnh sửa.

- 01 lần trang điểm ngày cưới ( tại cửa hàng) hoặc 1 ảnh 20*30

Ngày chụp album : Cô dâu được thay 3 váy hoặc 2 váy 1 áo dài.

Chú rể được thay 3 bộ trang phục phù hợp cô dâu.

* Trường hợp khách hàng muốn thay đổi địa điểm chụp khác ngoài gói, Hà Nội Cưới miễn phí xe đi lại, khách hàng thanh toán phí vào cửa.


Chụp ảnh cưới gói 2: Giảm 50% chỉ còn 3.990.000 đ

Tặng điểm chụp ảnh dã ngoại các điểm sau:

Vườn Nhãn / Metropole / Vườn hoa con Cóc / Bờ Hồ

Đã gồm : chi phí taxi, vé vào cổng chụp ảnh.

- 01 Album 25* 25 hoặc 20* 30 loại 20 trang.

- 02 ảnh phóng 50* 75 ( ép gỗ).

- 01 Váy mặc ngày cưới ( được mượn 4 ngày).

- 01 Áo dài ăn hỏi cô dâu.

- Áo dài đỡ tráp ( được mượn 4 ngày)

- Tặng 1 bao da đựng album.

- 02 đĩa DVD Ảnh lồng nhạc.

- Copy toàn bộ file gốc + file đã chỉnh sửa.

- 01 lần trang điểm ngày cưới ( tại cửa hàng) hoặc 1 ảnh 20*30

Ngày chụp album : Cô dâu được thay 3 váy hoặc 2 váy 1 áo dài.

Chú rể được thay trang phục phù hợp cô dâu.

* Trường hợp khách hàng muốn thay đổi địa điểm chụp khác ngoài gói, Hà Nội Cưới miễn phí xe đi lại, khách hàng thanh toán phí vào cửa.


Chụp ảnh cưới gói 3: Giảm 50% chỉ còn 4.690.000 đ

Tặng 3 điểm chụp ảnh dã ngoại trong những điểm sau:

Vườn Nhãn / Vườn hoa Bách Nhật / CV Bách Thảo / Metropole / Khách sạn Hiltol / Đường Hoàng Diệu / Vườn hoa con Cóc / Bờ Hồ / Khách sạn Sheraton ( Hồ Tây) / Chùa Kim Liên / Bờ Hồ.

Đã gồm : chi phí taxi, vé vào cổng chụp ảnh.

- 01 Album 25* 25 hoặc 20* 30 loại 30 trang.

- 02 ảnh phóng 50* 75 ( ép gỗ).

- 01 Váy mặc ngày cưới ( được mượn 4 ngày).

- 01 Áo dài ăn hỏi cô dâu.

- Áo dài đỡ tráp ( được mượn 4 ngày)

- 02 đĩa DVD Ảnh lồng nhạc.

- 01 lần trang điểm ngày cưới ( tại cửa hàng) hoặc 1 ảnh 20*30

- Tặng 1 bao da đựng album

- Copy toàn bộ file gốc + file đã chỉnh sửa.

Ngày chụp album : Cô dâu được thay 4 váy hoặc 3 váy 1 áo dài.                                      Chú rể được thay trang phục veston phù hợp cô dâu.

* Trường hợp khách hàng muốn thay đổi địa điểm chụp khác ngoài gói, Hà Nội Cưới miễn phí xe đi lại, khách hàng thanh toán phí vào cửa.


Chụp ảnh cưới gói 4: Giảm 50% chỉ còn 5.290.000 đ

Tặng 4 điểm chụp ảnh dã ngoại trong những điểm sau:

Vườn Nhãn / Vườn hoa Bách Nhật / Bãi đá sông Hồng / Metropole/ Vườn hoa Con Cóc / Khách sạn Sheraton / CV Bách Tháo /  đường Kim Mã / Đường Hoàng Diệu / bờ Hồ.

Đã gồm : chi phí taxi, vé vào cổng chụp ảnh.

- 01 Album 25* 35 hoặc 30* 30 loại 20 trang.

- 03 ảnh phóng 50* 75 ( ép gỗ) hoặc 2 ảnh 60*90  ép gỗ.

- 01 Váy mặc ngày cưới ( được mượn 4 ngày).

- 01 Áo dài ăn hỏi cô dâu.

- Áo dài đỡ tráp ( được mượn 4 ngày)

- 02 đĩa DVD Ảnh lồng nhạc.

- 01 lần trang điểm ngày cưới ( tại cửa hàng) hoặc 1 ảnh 20*30

- Copy toàn bộ file gốc + file đã chỉnh sửa.

- Tặng 1 bao da đựng album

Ngày chụp album : Cô dâu được thay 4 váy hoặc 3 váy 1 áo dài.

Chú rể được thay trang phục phù hợp cô dâu.

* Trường hợp khách hàng muốn thay đổi địa điểm chụp khác ngoài gói, Hà Nội Cưới miễn phí xe đi lại, khách hàng thanh toán phí vào cửa.

Chụp ảnh cưới gói 5: Giảm 50% chỉ còn  5.790.000 đ 

Tặng 5 điểm chụp ảnh dã ngoại trong những điểm sau:

Vườn Nhãn ( Gia Lâm) / Vườn hoa Bách Nhật / Bãi đá sông Hồng  / Vườn hoa con Cóc / Ks Metropole / Ks Sheraton / CV Bách Thảo / đường Kim Mã / đường Hoàng Diệu / bờ Hồ. Hoặc đồi Chè ( Hà Tây) & 2 điểm chụp Hà Nội.

Đã gồm : chi phí taxi, vé vào cổng chụp ảnh.

- 01 Album 25* 35 hoặc 30* 30 loại 20 trang.

- 03 ảnh phóng 50* 75 ( ép gỗ) hoặc 02 ảnh 60* 90 ép gỗ.

- 01 Váy mặc ngày cưới ( được mượn 4 ngày),

- 01 Áo dài ăn hỏi cô dâu.

- Áo dài đỡ tráp ( được mượn 4 ngày)

- 02 đĩa DVD Ảnh lồng nhạc.

- 01 lần trang điểm ngày cưới tại cửa hàng ( hoặc tặng 1 ảnh để bàn 20*30)

- Copy toàn bộ file gốc + file đã chỉnh sửa.

- 01 Bao da đựng Album.

Ngày chụp album : Cô dâu được thay 4 váy hoặc 3 váy 1 áo dài.

Chú rể được thay trang phục phù hợp cô dâu.

* Trường hợp khách hàng muốn thay đổi địa điểm chụp khác ngoài gói, Hà Nội Cưới miễn phí xe đi lại, khách hàng thanh toán phí vào cửa.


Chụp ảnh cưới gói 6:Giảm 50% chỉ còn 6.390.000 đ  [ được may váy theo số đo yêu cầu cô dâu ]

Tặng 5 điểm chụp ảnh dã ngoại trong những điểm sau:

Vườn Nhãn ( Gia Lâm) / Vườn hoa Bách Nhật / Bãi đá sông Hồng / Vườn hoa con Cóc / Ks Metropole / Ks Sheraton / đường Kim Mã / đường Hoàng Diệu / bờ Hồ. Hoặc đồi Chè ( Hà Tây) & 2 điểm chụp Hà Nội.

Đã gồm : chi phí taxi, vé vào cổng chụp ảnh.

- 01 Album 25* 35 hoặc 30* 30 loại 30 trang.

- 03 ảnh phóng 50* 75 ( ép gỗ) hoặc 02 ảnh 60* 90 ép gỗ.

- 01 Váy mặc ngày cưới ( được mượn 4 ngày), may váy theo số đo yêu cầu.

- 01 Áo dài ăn hỏi cô dâu.

- Áo dài đỡ tráp ( được mượn 4 ngày)

- 02 đĩa DVD Ảnh lồng nhạc.

- 01 lần trang điểm ngày cưới tại cửa hàng( hoặc 1 ảnh để bàn 20*30)

- Copy toàn bộ file gốc + file đã chỉnh sửa.

- Tặng 1 bao da đựng album.

Ngày chụp album : Cô dâu được thay 4 váy hoặc 3 váy 1 áo dài.

Chú rể được thay trang phục phù hợp cô dâu.

* Trường hợp khách hàng muốn thay đổi địa điểm chụp khác ngoài gói, Hà Nội Cưới miễn phí xe đi lại, khách hàng thanh toán phí vào cửa.


Chụp ảnh cưới gói 7: Giảm 50% chỉ còn 6.990.000 đ  [ được may váy theo số đo yêu cầu cô dâu ]

Tặng 5 điểm chụp ảnh dã ngoại trong những điểm sau:

Cổ Bi / Vườn Nhãn ( Gia Lâm) / Vườn hoa Bách Nhật / Bãi đá sông Hồng / Vườn hoa con Cóc / Ks Metropole / Ks Sheraton / CV Bách Thảo / đường Kim Mã / đường Hoàng Diệu / Bờ Hồ. Hoặc đồi Chè ( Hà Tây) & 2 điểm chụp Hà Nội.

Đã gồm : chi phí taxi, vé vào cổng chụp ảnh.

- 01 Album 35* 35 hoặc 30* 40 loại 20 trang.

- 03 ảnh phóng 60* 90 ( ép gỗ) hoặc 02 ảnh 70* 110 ép gỗ.

- 01 Váy mặc ngày cưới ( được mượn 4 ngày), may váy theo số đo yêu cầu.

- 01 Áo dài ăn hỏi cô dâu.

- Áo dài đỡ tráp ( được mượn 4 ngày)

- 01 bó hoa tươi ngày chụp ảnh.

- 02 đĩa DVD Ảnh lồng nhạc.

- 01 lần trang điểm ngày cưới ( tại cửa hàng) hoặc 1 ảnh 20 *30

- Copy toàn bộ file gốc + file đã chỉnh sửa.

- Tặng 1 bao da đựng album

Ngày chụp album: Cô dâu được thay 5 váy hoặc 4 váy và 1 áo dài.

Chú rể được thay trang phục phù hợp cô dâu.

* Trường hợp khách hàng muốn thay đổi địa điểm chụp khác ngoài gói, Hà Nội Cưới miễn phí xe đi lại, khách hàng thanh toán phí vào cửa.


Chụp ảnh cưới gói 8: Giảm 50% chỉ còn  7.890.000  [ được may váy theo số đo yêu cầu cô dâu ]

Tặng 6 điểm chụp ảnh dã ngoại trong những điểm sau:

Cổ Bi / Vườn Nhãn ( Gia Lâm) / Vườn hoa Bách Nhật / Bãi đá sông Hồng / Vườn hoa con Cóc / Ks Metropole / Ks Sheraton / CV Bách Thảo / đường Kim Mã / đường Hoàng Diệu / Mỹ Đình / Bờ Hồ.Hoặc đồi Chè ( Hà Tây) & 2 điểm chụp Hà Nội.

Đã gồm : chi phí taxi, vé vào cổng chụp ảnh.

- 01 Album 35* 35 hoặc 30* 40 loại 30 trang.

- 01 Album 10*10 hoặc 10*15 loại 30 trang.

- 03 ảnh phóng 60*90 ( ép gỗ) hoặc 02 ảnh 70* 110 ép gỗ.

- 01 Váy mặc ngày cưới ( được mượn 4 ngày), may váy theo số đo yêu cầu.

- 01 Áo dài ăn hỏi cô dâu.

- Áo dài đỡ tráp ( được mượn 4 ngày)

- 01 bó hoa tươi ngày chụp ảnh.

- 02 đĩa DVD Ảnh lồng nhạc.

- 01 lần trang điểm ngày cưới ( tại cửa hàng) hoặc 1 ảnh 20*30

- Copy toàn bộ file gốc + file đã chỉnh sửa.

- Tặng 1 bao da đựng album

Ngày chụp album: Cô dâu được thay trang phục không hạn chế.

Chú rể được thay trang phục phù hợp cô dâu.

* Trường hợp khách hàng muốn thay đổi địa điểm chụp khác ngoài gói, Hà Nội Cưới miễn phí xe đi lại, khách hàng thanh toán phí vào cửa.


 

Chụp ảnh cưới gói 9: Giảm 50% chỉ còn  9.490.000 đ  [ được may váy theo số đo yêu cầu cô dâu ]

Tặng 7 điểm chụp ảnh dã ngoại trong những điểm sau:

Cổ Bi / Vườn Nhãn ( Gia Lâm) / Vườn hoa Bách Nhật / Bãi đá sông Hồng / Vườn hoa con Cóc / Ks Metropole / Ks Sheraton / CV Bách Thảo / đường Kim Mã / đường Hoàng Diệu / Mỹ Đình / Bờ Hồ.Hoặc đồi Chè ( Hà Tây) & 2 điểm chụp Hà Nội.

Đã gồm : chi phí taxi, vé vào cổng chụp ảnh.

- 01 Album 35* 35 hoặc 30* 45 loại 30 trang.

- 01 Album 15*15 hoặc 13*18 loại 30 trang.

- 03 ảnh phóng 70*110 ( ép gỗ) hoặc 02 ảnh 80* 120 ép gỗ.

- 01 Váy mặc ngày cưới ( được mượn 4 ngày), may váy theo số đo yêu cầu.

- 01 Áo dài ăn hỏi cô dâu.

- Áo dài đỡ tráp ( được mượn 4 ngày)

- 01 bó hoa tươi ngày chụp ảnh.

- 02 đĩa DVD Ảnh lồng nhạc.

- 01 lần trang điểm ngày cưới ( tại cửa hàng) hoặc 1 ảnh 20*30

- Copy toàn bộ file gốc + file đã chỉnh sửa.

- Tặng 1 bao da đựng album

Ngày chụp album: Cô dâu được thay trang phục không hạn chế.

Chú rể được thay trang phục phù hợp cô dâu.

* Trường hợp khách hàng muốn thay đổi địa điểm chụp khác ngoài gói, Hà Nội Cưới miễn phí xe đi lại, khách hàng thanh toán phí vào cửa.


Chụp ảnh cưới gói 10: Giảm 50% chỉ còn 13.090.000 đ  [ được may váy theo số đo yêu cầu cô dâu ]

Miễn phí chụp quanh nội thành Hà Nội

Đã gồm : chi phí taxi, vé vào cổng chụp ảnh.

- 01 Album 25* 35 hoặc 30* 30 loại 30 trang + bìa Mika

- 01 Album photobook.

- 02 ảnh 70* 110 (ép gỗ+ khung)

- 01 ảnh phóng 60* 90 ( ép gỗ + khung)

- 01 Váy mặc ngày cưới ( được mượn 4 ngày), may váy theo số đo yêu cầu.

-01 Váy cưới mặc ngày đãi tiệc.

- 01 Áo dài ăn hỏi cô dâu.

- Áo dài đỡ tráp ( được mượn 4 ngày)

- Cavart nam ngày đỡ lễ.

- 02 đĩa DVD Ảnh lồng nhạc.

- 05 ảnh nhỏ trang trí.

- 01 lần trang điểm ngày cưới tại nhà ( không quá 20 km)

- 01 lần trang điểm ăn hỏi tại nhà ( không quá 20 km)

- Copy toàn bộ file gốc + file đã chỉnh sửa.

- Tặng 1 bao da đựng album

Ngày chụp album : Trang phục ngày chụp : không giới hạn


Chụp ảnh cưới gói 10: Giảm 50% chỉ còn  15.090.000 đ  [ được may váy theo số đo yêu cầu cô dâu ]

Miễn phí chụp quanh nội thành Hà Nội

Đã gồm : chi phí taxi, vé vào cổng chụp ảnh.

- 01 Album 35* 35 hoặc 30* 40 loại 30 trang + bìa Mika

- 01 Album photobook.

- 02 ảnh 80* 120 (ép gỗ+ khung)

- 01 ảnh phóng 60* 90 ( ép gỗ + khung)

- 01 Váy mặc ngày cưới ( được mượn 4 ngày), may váy theo số đo yêu cầu.

-01 Váy cưới mặc ngày đãi tiệc.

- 01 Áo dài ăn hỏi cô dâu.

- 07 Áo dài đỡ tráp ( được mượn 4 ngày)

- Cavart nam ngày đỡ lễ.

- 02 đĩa DVD Ảnh lồng nhạc.

- 05 ảnh nhỏ trang trí.

- 01 lần trang điểm ngày cưới tại nhà ( không quá 20 km)

- 01 lần trang điểm ăn hỏi tại nhà ( không quá 20 km)

- Copy toàn bộ file gốc + file đã chỉnh sửa.

- Tặng 1 bao da đựng album

Ngày chụp album : Trang phục ngày chụp : không giới hạn

 

Studio Hà Nội Cưới
Địa chỉ 1: 23 Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội
Địa chỉ 2: 95 Xã Đàn- Đống Đa- Hà Nội

Điện thoại: 0987 552 126 – 0947 858 448
Website: http://www.hanoicuoi.com - Email: hanoicuoi1@gmail.com